Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o dani za psa Cenník za prenájom KD

-

Cenník za prenájom priestorov v kultúrnom dome v Bánove

platný od 1.1.2009

 

1.     Pre občanov s trvalým pobytom v Bánove a pre organizácie so sídlom  v Bánove

Divadelná sála s príslušenstvom do 48 hod.

   35 €

1 054,40 Sk

 

    50 €

 

1 506,30 Sk

Tanečná sála s príslušenstvom do 48 hodín

   35 €

1 054,40 Sk

Riady do 48 hodín

   17 €

512,10 Sk

 

    25 €

 

753,20 Sk

Kuchyňa + chladiaci box do 48 hodín

   17 €

512,10 Sk

Prenájom sály na KAR do 3 hod.

   17 €

512,10 Sk

------------

---------------

Malá zasadačka do 12 hodín

   15 €

451,90 Sk

------------

---------------

 

+  namerané energie pre kuchyňu a chladiaci box

+  25% z ceny nájomného na každý začatí deň

 

2.     Pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bánove a organizácie, ktoré nesídlia v Bánove

Divadelná sála s príslušenstvom do 48 hodín

53 €

1596, 70 Sk

Tanečná sála s príslušenstvom do 48 hodín

53 €

1596, 70 Sk

Riady do 48 hodín

25 €

753,20 Sk

Kuchyňa + chladiaci box do 48 hodín

25 €

753,20 Sk

Malá zasadačka do 12 hodín

17 €

512,10 Sk

 

+ namerané energie pre kuchyňu a chladiaci box

+ 25% z ceny nájomného za každý začatý deň

 

3.     Na komerčné účely

Divadelná sála s príslušenstvom do 12 hod

90 €

2 711,30 Sk

 

   140 €

 

4 217,60 Sk

Tanečná sála do 12 hod

90 €

2 711,30 Sk

Malá zasadačka, cena za každú začatú hod

12 €

   361,50 Sk

------------

------------

 

    

  

Priestory vestibule,

cena za každú začatú hodinu

      5 €

 

 150,60 Sk

 

 

 

   Tento cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť „Prevádzkového poriadku kultúrneho domu v Bánove“  

   schváleným na Obecnom zastupiteľstve dňa 10.12.2008.

 

 

 

 

     Navrhovateľ: Mgr. Peter Rácek                                                     V Bánove: 24.11. 2008

                            Danka Čelková

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00