Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 12. 2021

Dohoda č. 21/17/054/249 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ,,Chyť sa svojej šance"

60/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

6. 12. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve číslo 1/2018 o poskytované príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 436 - ARRIVA Nové Zámky, a.s.

59/2021

132,84 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

8. 12. 2021

Kúpna zmluva so zriadením práva vecného bremena

58/2021

1 120,00 EUR

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

3. 12. 2021

Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu - Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov

57/2021

143 585,93 EUR

JANYX s.r.o. Vlčany

Obec Bánov

2. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Bánov - Rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa

56/2021

Neuvedené

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bánov

5. 11. 2021

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže B10

54/2021

Neuvedené

Ivana Kršáková

Obec Bánov

5. 11. 2021

Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru - garáže B10

53/2021

Neuvedené

Peter Bezák

Obec Bánov

5. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu č. 1525/35

52/2021

Neuvedené

Eva Šereníková

Obec Bánov

5. 11. 2021

Dohoda o skončení nájmu bytu č. 1525/35

51/2021

Neuvedené

Peter Bezák

Obec Bánov

3. 11. 2021

Dohoda č. 21/17/010/40

50/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

12. 10. 2021

Zámenná zmluva

49/2021

Neuvedené

Mgr. Suchanová

Obec Bánov

12. 10. 2021

Nájomná zmluva Mgr. Suchanová

48/2021

138,00 EUR

Mgr. Suchanová

Obec Bánov

22. 9. 2021

Zmluva o dielo - Požiarna zbrojnica Bánov - stavebné úpravy

47/2021

9 996,10 EUR

STAVKON NZ s.r.o. Nové Zámky

Obec Bánov

20. 9. 2021

Nájomná zmluva za účelom umiestnenia zábavno-technického zariadenia

46/2021

1 000,00 EUR

Pavol Sameš

Obec Bánov

31. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služby - Ivan Šimunek

45/2021

Neuvedené

Ivan Šimunek

Obec Bánov

31. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 18.12.20218

44/2021

Neuvedené

Prospect, spol. s.r.o.

Obec Bánov

20. 8. 2021

Zmluva o spolupráci

43/2021

300,00 EUR

Mgr. art. Peter Palacka

Obec Bánov

6. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Fond na podporu umenia

42/2021

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Bánov

9. 4. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny - Odberné miesto kpt. Nálepku 14

41/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s. Bratislava

Obec Bánov

9. 7. 2021

Dodatok k Zmluve o práve používania ELWIS

40/2021

2 100,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o. Bratislava

Obec Bánov

1. 6. 2021

Zmluva audítorské služby

39/2021

1 680,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Bánov

31. 5. 2021

Kúpna zmluva č. 260521/2021 MAT - Nákup kosačky pre športový areál Bánov

38/2021

18 787,20 EUR

Agroservis spol.s.r.o. Komárno

Obec Bánov

31. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP - Bánov - Rozšírenie kanalizácie II.,III. a IV. etapa

37/2021

Neuvedené

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bánov

11. 5. 2021

Zmluva č. 1421 069 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

36/2021

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bánov

10. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 21.1.2021

35/2021

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o. Šurany

Obec Bánov

21. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

34/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Bánov

12. 4. 2021

Zmluva o grantovom účte

33/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

5. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov

32/2021

Neuvedené

Obecné siete s.r.o.

Obec Bánov

9. 4. 2021

Dohoda o zmene č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 1526/46

31/2021

Neuvedené

Marcela Muziková

Obec Bánov

29. 3. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

30/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

18. 3. 2021

Dodatok o poskytnutí Ponuky E. Partner

29/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s

Obec Bánov

16. 3. 2021

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

28/2021

35,00 EUR

KB PROTECT s.r.o. Michalovce

Obec Bánov

12. 3. 2021

Leasingová zmluva číslo LZF/21/51133 - Osobné vozidlo

27/2021

23 335,15 EUR

ČSOB Leasing, a.s. Bratislava

Obec Bánov

11. 3. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 1/2018 o poskytované príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 436 - ARRIVA Nové Zámky, a.s.

26/2021

129,60 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

10. 3. 2021

Zamestnanecká zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie

25/2021

Neuvedené

UNIQA d.d.s., a.s., Bratislava

Obec Bánov

10. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 70126/2021 - Zneškodnenie splaškových odpadových vôd na ČOV Šurany

24/2021

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

8. 3. 2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP- Z-302021H145-221-10 zo dňa 11.06.2018 - Rozšírenie kapacít MŠ Bánov

23/2021

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Bánov

4. 3. 2021

Zmluva č. 7/1000158527 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

22/2021

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

4. 3. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

21/2021

984,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda

Obec Bánov

4. 3. 2021

Zmluva č. 10/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub ONEZIM Nové Zámky

20/2021

200,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub ONEZIM Nové Zámky

Obec Bánov

23. 2. 2021

Zmluva č. 7/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Klub slovenských turistov OZ Bánov

19/2021

1 500,00 EUR

Klub slovenských turistov OZ Bánov

Obec Bánov

22. 2. 2021

Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 - SPP, a.s. Bratislava

18/2021

Neuvedené

SPP, a.s. Bratislava

Obec Bánov

22. 2. 2021

Zmluva č. 9/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - ZO Slovenského zväzu chovateľov Bánov

17/2021

200,00 EUR

ZO Slovenského zväzu chovateľov Bánov

Obec Bánov

19. 2. 2021

Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Športovo strelecký klub

16/2021

1 000,00 EUR

Športovo strelecký klub

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a SZTP Bánov

15/2021

200,00 EUR

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a SZTP Bánov

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 8/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Tenisový klub

14/2021

800,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Tenisový klub

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Stolnotenisový oddiel

13/2021

2 800,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Stolnotenisový oddiel

Obec Bánov

17. 2. 2021

Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Futbalový oddiel

12/2021

19 000,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Futbalový oddiel

Obec Bánov

16. 2. 2021

Zámenná zmluva - Branislav Oremus - Slovkvet

11/2021

2 688,00 EUR

Branislav Oremus - Slovkvet

Obec Bánov

10. 2. 2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bánov v roku 2021 - Fitnes Aerobic Fanatik Club

10/2021

1 500,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Fitnes Aerobic Fanatic Club

Obec Bánov

5. 2. 2021

Dohoda o užívaní časti pozemku - manželia Oremusoví - parc. č. 145/16

09/2021

Neuvedené

Jozes Oremus a Helena Oremusová

Obec Bánov

4. 2. 2021

Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

08/2021

648,00 EUR

Generali poisťovňa a.s.

Obec Bánov

2. 2. 2021

Zmluva o grantovom účte

07/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

28. 1. 2021

Kúpna zmluva

06/2021

1 500,00 EUR

Ing. Karol Suchan

Obec Bánov

26. 1. 2021

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

05/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

21. 1. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

04/2021

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o. Šurany

Obec Bánov

13. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

03/2021

400,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Vlasta SUCHANOVÁ, s.r.o.

Obec Bánov

11. 1. 2021

Zmluva o spolupráci a propagácii

02/2021

1 099,20 EUR

Novocentrum NZ a.s.

Obec Bánov

4. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2020

01/2021

73 956,19 EUR

Brantner NZ s.r.o

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.