Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Dom smútku a nádeje

Dom smútku a nádeje

Cedron Nitrava

Dotazník pre PHSR obce Bánov do roku 2023

 

Vážení občania,

dňom 26.03.2015 bol Mikrorergión CEDRON rozšírený o ďalšie obce a mesto z okolia riek Nitra a Žitava. Schválením rozšírenia územia boli schválené aj zmeny sídla (v spoločnosti ThermalKesov, s.r.o.) a názvu (Mikroregión CEDRON – NITRAVA). Pôvodný názov bol podľa historického názvu Cabajského potoka (Cedron), ktorý preteká všetkými pôvodnými obcami MR. NITRAVA je vytvorený názov územia podľa riek Nitra a Žitava, ktoré zase pretekajú katastrami pristupujúcich obcí.

Dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť k  príprave dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vašej/vášho obce/mesta  a výsledky budú použité aj pri spracovaní Miestnej stratégie rozvoja  územia Mikroregiónu CEDRON – NITRAVA. Ide o významné strategické dokumenty, v zmysle ktorých sa môže naša obec a celé územie rozvíjať a uchádzať sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov ako aj z fondov EÚ. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejšie dokumenty prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre ich tvorbu, pretože budú riešiť budúcnosť nás všetkých. 

 

Vážení občania, ďakujeme vám za váš, za  spoluprácu, námety a podnety.

 

Tento dotazník je dobrovoľný. Venujte mu  chvíľku svojho voľného času, ide predsa o našu spoločnú budúcnosť. Dotazník vyplňte do 20.6.2015.

Ďakujeme Vám za Váš čas, za  spoluprácu, názory, námety a podnety.

 

Starostka obce Bánov

a pracovné skupiny prípravy PHSR obce Bánov

Dátum vloženia: 3. 1. 2015 17:16
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2015 17:18
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo