Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Mikuláš

Mikuláš

Oznam farnosti Bánov
 
 
 
 
 
Oznámenie rímskokatolíckej farnosti Bánov
o výberovom konaní a poskytnutí dotácie

                Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov (IČO 34016139) na základe výzvy zo dňa 22. mája 2015 o predkladaní cenových ponúk na rekonštrukčnú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove informuje, že výberové konanie všetkých predložených cenových ponúk doručených do 10. júna 2015 sa uskutoční na zasadaní Farskej rady Rímskokatolíckej farnosti Bánov, ktoré bude dňa 12. júna 2015 o 18.45 hod. na Rímskokatolíckom farskom úrade v Bánove (Školská ul. č. 2). Výsledky výberového konania budú postupne oznámené všetkým predkladateľom.

                Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov súčasne dáva na vedomie, že na základe písomnej žiadosti zo dňa 28. marca 2015 (teda na 70. výročie oslobodenia obce Bánov) jej následne bolo Oddelením projektovej podpory Ekonomického odboru Úradu vlády SR oznámené, že boli odsúhlasené, schválené a pridelené finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR v sume 15.000,- Eur (451.890,- Sk) na obnovu interiérovej maľby Farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove. Na základe tejto skutočnosti bola podpísaná obojstranná zmluva a dňa 27. mája 2015 boli finančné prostriedky prevedené na samostatný dotačný účet Rímskokatolíckej farnosti Bánov.

V mene Rímskokatolíckej farnosti Bánov, jej veriacich a návštevníkov farského chrámu za pridelenú dotáciu vyjadrujeme vrelé poďakovanie premiérovi Slovenskej republiky a Úradu vlády SR. Máme nádej, že obnova interiérovej maľby Kostola sv. Michala archanjela v Bánove prispeje pozitívnym podielom ku skrášleniu národného a kultúrneho bohatstva, ktoré naša slovenská krajina a jej obyvatelia majú v sakrálnych stavbách.

Bánov dňa 7. júna 2015

Dátum vloženia: 12. 12. 2014 19:34
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2014 19:37
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo