Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Stretnutie 70. a viac ročných občanov

Stretnutie 70. a viac ročných občanov

"Zelený ostrov Sihoť"

zelený ostrov sihoť

Navrhovaným projektom chceme sprístupniť návštevníkom túto lokalitu aj informáciami z histórie mlynu, ktorý sa tu nachádzal, historického kaštieľa a populárno-vedecké informácie zo sveta živočíšnej a rastlinnej ríše.

Témou prvej náučnej tabule by bolo poukázať na historickú hodnotu tohto územia (Sihoť).

V minulosti sa tu nachádzal vodný mlyn na spracovanie obilia ako jediný zástupca technicko - priemyselného odvetvia tej doby. Pracoval na ramene odrazenom z hlavného prúdu rieky Nitra, zvanom Niterka, ktoré zároveň slúžilo ako zberná zásobáreň vody pre mlyn v období sucha. Technicky zaostalý a zanedbaný mlyn bol v roku 1882 podrobený rekonštrukcii. Čo bolo dôležité, zmodernizovalo sa jeho vodné zariadenie. V roku 1947 vinou poruchy na technickom zariadení mlyn vyhorel.

Druhá náučná tabuľa bude venovaná historickému kaštieľu postavenému v druhej polovici 19.storočia. Okolo roku 1885 sa v Malej Kese usadil statkár a továrnik židovského pôvodu Richar Baer z českých Rozhonic pri Pardubiciach. Spolu s manželkou Hermínou Jozefou Stroblovou si neďaleko mlyna dali postaviť kaštieľ. Zanedlho okolo kaštieľa vyrástol veľkostatok, pozostávajúci z desiatich hospodárskych a obytných budov. Sihoť bola súčasťou priľahlých parkov, ktoré patrili kaštieľu.

Tretia náučná tabuľa predstaví návštevníkom faunu, flóru a využiteľnosť celej lokality. S témou rastlinstva a živočíšstva nám s radosťou pomôžu odborníci na danú problematiku, s ktorými bežne komunikujeme a spoločne riešime problémy.

Ciele:

  •  zvýšenie informovanosti významu Sihoti pre občanov Bánova a iných návštevníkov z blízkeho okolia,
  • zatraktívnenie územia,
  • formovanie si pozitívneho vzťahu k prírode,
  • interaktívna výučba v priamom kontakte s prírodou,
  • pripomenutie historických hodnôt tejto lokality.

Projekt Sihoť

 

 

Dátum vloženia: 12. 12. 2014 19:12
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2014 19:17
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo