Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Venček

Venček

Vážení občania,

v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je každá obec povinná mať vypracovaný strednodobý strategický dokument program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR).

Naša obec je súčasťou rozšíreného územia Mikroregiónu CEDRON – NITRAVA a v rámci tohto územia začíname so spoločnou prípravou spomínaného strategického dokumentu. Táto príprava úzko súvisí aj s prípravou integrovanej stratégie rozvoja územia celého mikroregiónu.  Obidva tieto dokumenty budú spracované v zmysle novej metodiky, kde sú zohľadnené  všetky požiadavky novely zákona o regionálnom rozvoji, ktorá nadobudla platnosť dňom 01.01.2015.

Vážení občania, touto cestou vás chceme požiadať o aktívnu účasť na plánovaných verejných stretnutiach, o súčinnosť pri zbere údajov,  a pod., aby naše strategické rozvojové dokumenty dôsledne monitorovali potreby občanov žijúcich v tomto území.

Kancelária MR CEDRON - NITRAVA

Dátum vloženia: 12. 12. 2014 18:41
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2014 18:44
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo