Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Obecná knižnica Bánov

História Miestnej ľudovej knižnice

Z knižnice za prvej republiky, ktorá mala asi 2.000 kníh, nezostalo po vojne nič. Medzi občanmi sa však našlo a vrátilo 48 kníh, 11 kníh darovala obci Okresná osvetová rada v Nových Zámkoch. Tak sa v roku 1946 mohla v Bánove opäť otvoriť knižnica. Od roku 1959 viedol Miestnu ľudovú knižnicu (MĽK) v Bánove pán Ľudovít Kolečáni. Tejto práci venoval všetko a sústredil okolo seba veľkú časť bánovskej mládeže. V roku 1965 mala knižnica 3.787 kníh a zapísaných bolo 272 čitateľov. Knižnica bola v tom čase umiestnená v budove Potravného družstva. V novovybudovanom kultúrnom dome dostala MĽK v roku 1974 vhodnejšie a dôstojnejšie priestory. Od začiatku však tento priestor nepostačoval vzhľadom na množstvo kníh a ambíciu organizovať rôzne besedy. V roku 1980 počet kníh v knižnici narástol na 9.943 zväzkov. Záujem narastal aj zo strany čitateľov a z tohto dôvodu mala knižnica v spomínanom roku 531 čitateľov, z toho 266 detí. 

V roku 1989 bola dokončená prístavba kultúrneho domu, do ktorej bola presťahovaná celá knižnica. Nové dôstojné priestory knižnice pozostávali z predsiene, pracovne a priestranej haly. Priestranná hala bola rozdelená na tri časti. Dve časti pozostávali z regálov, na ktorých boli usporiadané knihy podľa druhu, zamerania a veku čitateľov. Tretia časť haly bola zariadená ako čitáreň a mohla slúžiť aj ako galéria. Nové priestory umožnili organizovať výstavy, besedy a súťaže v umeleckom prednese, prípadne vedomostné kvízy a iné literárne aktivity.

Koncom roku 2000 mala knižnica 11.348 zväzkom kníh a v tomto čase prichádzalo ročne do knižnice 7 druhov novín a časopisov. K 31.12.2000 mala knižnica zapísaných 400 čitateľov, z toho 241 detí do 14 rokov.

V súčasnosti Obecná knižnica Bánov spolupracuje s viacerými miestnymi inštitúciami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, organizuje besedy, Noc s Andersenom, rôzne výstavy, literárne súťaže a je dôstojným kultúrno-spoločenským priestorom v obci.

Viac informácii, výpožičný čas, cenník a fotogalériu knižnice nájdete na www.banov.sk/Obecná knižnica Bánov.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo