Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Z histórie športu

Bánovčania v minulosti využívali na športovanie hlavne prírodné danosti obce.
Vodné plochy slúžili ako priestor pre budúcich plavcov, v zime zamrznuté vodné toky a hliníky zasa umožnili prvé kroky nádejným hokejistom. V súčasnosti nájdeme v obci moderný Športový areál, ktorého súčasťou je hlavná a vedľajšia hracia plocha, tenisové kurty a telocvičňa, v areáli ZŠ s MŠ Bánov nájdeme multifunkčné ihrisko a telocvičňu. K športu láka aj areál strelnice na Sihoti. Cesta k súčasnému stavu športovísk bola dlhá a bánovčania veľkou mierou prispeli k ich výstavbe hlavne dobrovoľníckou a brigádnickou činnosťou.

Začiatky futbalu

Futbal má v obci Bánov najbohatšiu tradíciu a v súčasnosti je športom číslo jeden. Podľa záznamov z kroniky sa organizovaný futbal v obci datuje od roku 1921. Prvý športový klub s názvom ŠK Bánovská kesa vznikol v roku 1925. V čase hospodárskej krízy v roku 1929 nebolo v obci riadne ihrisko, chýbalo materiálne zabezpečenie a hrávali sa väčšinou priateľské zápasy. Hralo sa na upravených plochách za bitúnkom, na hliníku pri kostole a na Zánitrí. Neskôr klub zabezpečil všetky pomôcky pre hráčov a začala sa hrať okresná súťaž. Po odstúpení územia Maďarsku bol klub premenovaný na Levente Bánkeszy. Po vojne valné zhromaždenie premenovalo klub na ŠK železničiari Bánovská Kesa. Po II. svetovej vojne neboli vybudované žiadne irhiská a futbal sa hral na každej rovnej voľnej ploche. V rokoch 1952-1954 fungoval klub pod názvom Dynamo Bánov. Od 1. januára 1952 sa zmenil názov klubu na TJ Lokomotíva Bánov, ktorí platí dodnes.

Začiatky športovej streľby

Začiatky športovej streľby v Bánove siahajú do roku 1953, keď sa v rámci vzniku Zväzarmu (Zväz pre spoluprácu s Armádou) založila aj základná organizácia v našej obci. Cieľom vtedajšieho náboru do Zväzarmu bolo zapojiť do veľkého množstva odborných technických činností hlavne mládež , ktorá sa mala zdokonaľovať vo výcviku pre obranu vlasti. Hlavnou prioritou bol výcvik brancov, na ktorý určite spomínajú starší páni. V našej ZO sa stala hlavným športom výkonnostná streľba pre ktorú sa našlo najviac nadšencov. Trénovalo sa za každým “ väčším krtincom“, nakoľko neboli také prísne predpisy na prevádzkovanie strelníc. Dlhoročným tréningovým miestom bol „hliník za Fundušmi“ strieľať sa chodilo aj na „Váradské baranince“. Prvý Bánovčan, ktorý sa v roku 1960 kvalifikoval na celoštátne preteky do Prahy bol Jozef Molnár. V ďalších rokoch sa zvyšoval nielen počet strelcov ale výrazne vzrástla aj výkonnosť. Čoraz viac našich členov sa presadzovalo na úrovni nielen kraja ale aj Slovenska. Po roku 1960 sa o Bánovskej streleckej škole vedelo vďaka Vincentovi Mrázovi, Jurajovi Juríkovi a ďalších aj v rámci ČSSR a „Kesani“ sa zviditeľňovali už aj na medzinárodnom poli. Potom sme sa presunuli “ pod lipu do Sihoti“, kde sa začal konečne budovať dôstojnejší stánok pre športovú streľbu – 100 metrová otvorená strelnica. V roku 1974 v akcii „Z „ sa na jej mieste vybudovala 50 metrová krytá strelnica, ktorá je v prevádzke doteraz. Aj vďaka tomu nastal strelecký ošiaľ, a Bánovčania stali doslova postrachom pre celé Slovensko. Boli držiteľmi a spoludržiteľmi mnohých slovenských či československých rekordov. Zlatá éra trvala od roku 1970 do 1990. Boli to hlavne Mrázovci, Palackovci, Ráckovci, Juríkovci, Kováčovci, Babinovci, Šimunkovci a ďalší. V tom čase sme sa bežne kvalifikovalo cez Majstrovstvá okresu 10 – 15 členov na Majstrovstvá kraja, 5 – 10 členov na Majstrovstvá Slovenska a 2 – 5 členov na Majstrovstvá ČSSR. Z nášho ŠSK sa podarilo Mariánovi Ráckovi dostať do federálnej reprezentácie. V roku 1981 reprezentoval M. Rácek na ME-J v Holandsku a dopomohol ku tretiemu miestu v súťaži družstiev. Najväčším úspechom je víťazstvo Jaroslava Mráza na ME-J v Sofii v roku 1975. Potom v rokoch 1990 – 2005 bola naša činnosť v značnom útlme. Významnejším úspechom bola účasť Jozefa Bečku a Mareka Mráza na ME-J v Sofii 1996. Vďaka podpore zo strany vedenia obce začíname pomaly dvíhať hlavu z prachu zašlej slávy. Našou veľkou devízou je mládež, ktorá už začína prinavracať Bánovu meno, ktoré v streleckom športe vždy mal. Dôkazom toho je aj účasť Lenky Hatinovej na ME-J 2009 v Osijeku a Diany Demovej na ME-J 2013 v Bologni.

Začiatky stolného tenisu

Po II. svetovej vojne neboli v Bánove vytvorené podmienky na trénovanie stolného tenisu. Neregistrované zmiešané družstvo začalo svoju činnosť na jeseň 1955 v majstrovstvách okrecu Šurany. Neskôr postúpili na majstrovstvá Nitrianskeho kraja, kde účinkovali od 1. 9. 1956 do 30. 6. 1960. Trénovali a hrávali v kaštieli a v potravnom družstve. Družstvo sa rozpadlov roku 1960. Po zániku tohto prvého družstva sa začal v Bánove rozvíjať neregistrovaný stolný tenis. Bola zriadená provizórna herňa v "šope" pod názvom "pinpongáreň na prvom numeri". Činnosť prvých záujemcov o tento šport priniesla prvý úspech. Na jar 1956 sa v Bánove konali majstrovstvá žiakov Šurianskeho okresu a majstrom okresu sa stal domáci hráč Michal Šimunek. Po tomto úspechu začala stolnotenisová činnosť stagnovať a žiaci sporadicky trénovali až po otvorení novej školy. Neskôr najmä po aktivite rodákov Mateje Bučíka a Vojtecha Ondrušeka vznikol 1. 1. 1973 stolnotenisový oddiel. Stolní tenisti dostali dve miestnosti v bývalej starej materskej škôlke, kde trénovali na štyroch stoloch. Kolektív hráčov si svojpomocne zrekonštruoval tieto priestory. Postupne sa masový stolný tenis menil na výkonnostný. Okrem tréningov sa organizovali aj rôzne turnaje.

Po výstavbe telocvične sa tréningová situácia zásadne zmenila. Trénovalo sa jednofázovo a neskôr aj dvojfázovo na šiestich stoloch a hráči sa pravidelne zúčastňovali letných a zimných sústredení. V súčasnosti sa vykonáva činnosť v čiastočne zrekonštruovanej telocvični na Mlynskej ulici v športovom areáli.

Začiatky bedmintonu

Bedminton sa objavil v Bánove v roku 1994. Dôležitým momentom pre tento šport je psotavenie telocvične v areáli ZŠ s MŠ Bánov, ktorá neskôr slúži ako priestor na tréningový proces. Na jark 2006 bol využitý projekt Slovenského zväzu bedmintonu n názvom "Rozvoj mládežníckeho medninotnu na školách" vďaka ktorému vznikol klub pôsobiaci pri škole.

Začiatky cvičiacich žien

Oddiel cvičiacich žien bol zaregistrovaný TJ Bánov vo februári 1998, hoci skupinky žien cvičili už skôr pod vedením Ing. Anny Mančuškovej. Kolektív žien cvičil hlavne pre radosť a pre zachovanie zdravého životného štýlu. Ženy cvičili 5 rokov pod vedením Ing. Anny Mančuškovej, ktorá predcvičovala kalanetiku a tae-bo. Štafetu prevzala Slávka Zahoráková, ktorá viedla cvičenie 3 roky a po nej ďalšie 3 roky predcvičovala Ľubica Lörincová. Do roku 2013 predcvičuje Mgr. Silvia Trojanovská a zumbu vedie Ing. Michaela Rusňáková. Aktívny prístup a pravidelné tréningy kolektívu žien dokázali motivovať a prilákať ďalšie ženy rôznych vekových kategórií. Cvičiace ženy sa nezúčastňujú žiadnych súťaží, cvičenie robia pre radosť, dobrú fyzickú kondíciu a sebavedomie.

Začiatky aerobiku

Klub vznikol v roku 2001 registráciou v Slovenskej gymnastickej federácii a v Slovenskej asociácii kulturistiky, fitness a silového trojboja (SAKFST). Športový aerobik sa v obci objavoval na rôznych verejných podujatiach aj pred vznikom klubu no naplno sa etabloval až po roku 2001. Športový aerobik môžme charakterizovať ako športovú disciplínu gymnasticko-tanečného typu, vhodnú pre dievčatá aj chlapcov. Členovia klubu hneď od začiatku svojho vzniku reprezentovali obec na rôznych domácich, ale aj medzinárodných súťažiach. Pri organizácii klubu sa podielali aj Martin Venglík a Maroš Rácek. Kvalitný tréningový proces je v réžii zakladateľa klubu Mgr. Martina Muchu a jeho dcéry Mgr. Michaely Muchove. Prvý veľký úspech na svetovej úrovni dosiahol Bánovčan Juraj Poročák, ktorý sa v roku 2005 kvalifikoval na Majstrovstvá sveta vo fitness mužov, kde obsadil 5. miesto. Ďalšie veľké úspechy priniesli dvojice: Štefan Valachovič, Lena Juhászová a Matúš Németh a Silvia Lábska. Klub už niekoľko rokov pravidelne organizuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovom aerobiku. Na týchto majstrovstvách boli úspešné najmä tímové zostavy v kategórii step a dance aerobik. Zo súčasných úspechov treba zvýrazniť účasť mladšej žiačky Gréty Csutorovej v reprezentácii SR. Gréta je dvojnásobnou majsterskou Slovenska v kategórii mladších žiačok. 

Začiatky tenisu

História vzniku tenisového oddielu sa datuje od roku 2002, kedy boli po dlhých rokoch dobudované tenisové kurty s kanceláriou a sociálnymi zariadeniami. Oficiálne otvorenie sezóny bolo 13. októbra 2002, kedy bola spustená skúšobná prevádzka kurtov. V roku 2003 sa dokončovali terénne práce, úprava okolia kurtov a v tenisovom oddiele bolo v tom čase zaregistrovaných 30 detských členov. S postupným záujmom verejnosti o tenis bol zorganizovaný prvý turnaj Open Bánov, ktorý sa uskutočnil 26. júla 2003. Turnaj dopadol úspešne a tradícia organizovania amatérskych turnajov pretrváva dodnes. V nasledujúcich  rokoch začala a k dnešnému dňu stále pokračuje úspešná pravidelná prevádzka areálu, ktorý bol postupne za pomoci dobrovoľníkov a nadšencov tenisu formovaný až do dnešnej podoby.  V súčasnosti sa v tenisovom areáli každoročne organizujú viaceré turnaje s dlhoročnou tradíciou. Zveľaďovanie kurtov prebieha aj v súčasnosti. Tenisový klub nadviazal družbu s hráčmi z Bojkovic z Českej republiky, ktorá sa úspešne rozvíja aj v súčasnosti.

Významné osobnosti

Obec Bánov počas svojej histórie vychovala množstvo významných osobností zo sveta športu. Spomenúť môžme olympionika a reprezentanta ČSSR v ľahkej atletike Dušana Moravčíka, v oblasti futbalu to boli Anton Dragúň, Peter Mráz a Karol Brezík, v ľadovom hokeji reprezentoval krajinu Peter Oremus, v športovej streľbe Juraj Jurík, Jaroslav Mráz, Marián Rácek, Marek Mráz, Jozef Bečka, Lenka Hatinová a Diana Demová v hádzanej za A mužstvo žien reprezentovala krajinu Magdaléna Rácková, v športovom rybolove Branislav Rácek, v atletike Renáta Gajdošová, Adriána Mančušková, Michal Biščan a Marek Čelka no a v športovom aerobiku v seniorskej kategórii reprezentoval Juraj Poročák.

Bánovskí športovci mali zastúpenie aj na postoch reprezentačných trénerov krajiny, Anton Dragúň trénoval Slovenskú reprezentáciu A mužstva vo futbale v rokoch 1991-2001 ako tréner a asistent hlavného trénera Jozefa Adamca. Peter Oremus pôsobil ako asistent trénera Slovenskej hokejovej reprezentácie A mužstva Júliusa Šuplera v rokoch 2007-2008 a od roku 2012 ako asistent trénera Slovenskej reprezentácie A mužstva Vladimíra Vůjtka, s ktorým dosiahli v roku 2012 na Majstrovstvách sveta vo Fínsku a Švédsku strieborné medaile.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo