Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Viacúčelové ihrisko

Výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou a mantinelovým systémom bola realizovaná v roku 2009. Jedná sa o moderné športovisko o rozmeroch 40x20 m s trávnikom 3. generácie, ktoré bolo financované z Úradu vlády Slovenskej republiky a z rozpočtu obce Bánov. Ihrisko je určené pre deti a mládež. Možno ho využívať takmer na všetky loptové hry - minifutbal, hádzanú, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, atď.

Multifunkčné ihrisko Bánov

Multifunkčné ihrisko Bánov

Základné informácie

 • viacúčelové ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ Bánov na ulici kpt. Nálepku č. 43
 • pre návštevníkov a športovcov je k dispozícii parkovisko priamo pred školou
 • prevádková doba je pondelok-piatok od 15:30 do 17:00 hod.
 • mimo prevádzkových hodín je vstup a používanie ihriska zakázané
 • súčasťou viacúčelového ihriska je hracia plocha s umelou trávou o rozmeroch 40x20 m, umelé osvetlenie, mantinelový systém, dve bránky pre minifutbal so štandardným rozmerom, ochranné siete a dva bezbariérové vstupy na hraciu plochu
 • ihrisko disponuje farebne odlíšeným čiarovaním na minifutbal a volejbal
 • po inštalácii prenosných volejbalových stĺpikov a siete je možné hraciu plochu transformovať pre účely volejbalu
 • viacúčelové ihrisko slúži na športovú a rekreačnú činnosť
 • športovisko je možné prenajať verejnosti za účelom športovej alebo rekreačnej činnosti, bližšie informácie 035 6571 158 alebo zsbanov@zoznam.sk
 • zodpovedná osoba Mgr. Ivan Palacka
 • objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov

Multifunkčné ihrisko Bánov

Multifunkčné ihrisko Bánov

Multifunkčné ihrisko Bánov

Multifunkčné ihrisko Bánov

Pokyny pre návštevníkov

 • vstup na multifunkčné ihrisko je povolený len v prevádzkovej dobe
 • zakazuje sa: liezť cez futbalové bránky, vešať sa na siete, preliezať mantinely a ploty, nadávať a vulgárne sa vyjadrovať, poškodzovať majetok športoviska a vybavenie ihriska, kopať futbalovou loptou do oplotenia a mantinelov, používať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky, fajčiť v celom areáli, znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami
 • vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho je povolené len cez vyznačené vstupy
 • na umelom trávniku je zakázané hrať hokejbal
 • vodiť psov do areálu ihriska je zakázané

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo