Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dom ľudových tradícií

Prvotná myšlienka rekonštrukcie pôvodného rodinného domu na ulici Červenej armády č. 16 sa objavila v roku 2018. Rodinný dom, ktorý patrí medzi najstaršie v Bánove bol ideálnym miestnom na zriadenie budúceho Domu ľudových tradícií. I. časť rozsiahlej rekonštrukcie interiéru a exteriéru sa uskutočnila hneď v roku 2018. Po stavebných prácach a terénnych úpravách nasledoval proces hromadenia a zbierky historických artefaktov ľudovej kultúry a tradícií. Tieto predmety boli dobrovoľne darované a zozbierané občanmi obce, ale aj rodákmi, ktorí už v Bánove nežijú. Všetky artefakty ako historický nábytok, ľudový odev, nástroje, rôzne predmety, obrazy a iné sakrálne či svetské predmety spoločne tvoria komplexnú vnútornú expozíciu jednotlivých izieb. Vnútorné zariadenie a aranžmán Domu ľudových tradícií je bez debaty kolektívnym dielom Klubu dôchodcov a všetkých dobrovoľníkov, ktorí podporili budovanie tohto kultúrneho priestoru. Slávnostné otvorenie priestorov, ktoré dýchajú tradičnou ľudovou kultúrou sa uskutočnilo 29. septembra 2018 pri príležitosti Bánovského hodového jarmoku a osláv patróna miestneho kostola Sv. Michala archanjela.

Celý proces rekonštrukcie a inštalácia vnútornej expozície bola realizovaná vďaka spolupráci Klubu dôchodcov, obce Bánov, OKS Bánov, dobrovoľníkov a všetkých občanov, ktorí mali záujem podporiť túto iniciatívu.

Práce pokračovali aj v nasledujúcom roku. II. časť rekonštrukcie prebiehala v letných mesiacoch v roku 2019. Slávnostné otvorenie II. zrekonštruovanej časti sa uskutočnilo 31. augusta 2019 pri príležitosti 50. výročia vzájomného priateľského stretnutia Bánova a družobnej obce Bánov na Morave.

Od roku 2018 sa tak pôvodný historický rodinný dom postupne transformoval na súčasný Dom ľudových tradícií so svojou jedinečnou expozíciou tradičnej ľudovej kultúry.

Prehliadky spojené s odborným výkladom a prednáškou zabezpečuje správca Domu ľudových tradícií. Záujemcovia si môžu prehliadku expozície vopred dohodnúť na tel. čísle 0911 445 466 alebo v kancelárii Obecného kultúrneho strediska Bánov.

Dom ľudových tradícií 1

Dom ľudových tradícií 3

Dom ľudových tradícií 2

Dom ľudových tradícií 4

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo