Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Areál Sihoť

Areál Sihoť na Mlynskej ulici neďaleko miestneho kaštieľa je ideálnym miestom na oddych a rekreáciu v každom ročnom období. Vybudovaná oddychová zóna ponúka krásne výhľady a je obklopená rozmanitou prírodou a vodnými plochami. Pri vstupe do areálu nájdete tri informačné tabule, z ktorých sa dozviete niečo o histórii pôvodného vodného mlyna či kaštieľa a nechýbajú ani informácie o faune a flóre v tejto oblasti.

areál Sihoť

areál Sihoť

areál Sihoť

areál Sihoť

Pokyny pre návštevníkov
Areál Sihoť je určený prednostne na športovú a rekreačnú činnosť.
Zákaz vjazdu motorovým vozidlám.
Návštevníkom odporúčame navštevovať areál Sihoť v čase od 08:00 do 21:00 hod.
Na všetky trávnaté plochy je zakázané vstupovať s motorovým vozidlom a bicyklom.
Je zakázané nosiť do areálu Sihoť zdraviu nebezpečné predmety.
Zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom.
Zákaz konzumácie alkoholu a omamných látok.
Každý návštevník je povinní udržiavať poriadok, triediť a vhadzovať odpad do smetných nádob, prípadne odniesť si odpad so sebou.
Každý návštevník je povinní rešpektovať zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas kľudu od 22:00 hod. do 06:00 hod.

 

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo