Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Obecný park

Obecný park prevádzkuje obec Bánov a nachádza sa na "hliníku" medzi ulicami Bernolákova, Školská a Štefánikova (neďaleko kostola Sv. Michala archanjela Bánov). Pre návštevníkov je k dispozícii parkovisko pri predajni COOP Jednota. Samotný areál ponúka trávnaté plochy a oddychovú zónu, ktoré sú vhodné na športové a rekreačné aktivity v každom ročnom období.

Areál je každoročne dejiskom Bánovského hodového jarmoku a iných kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Obecný park

Obecný park

Obecný park

Obecný park

Pokyny pre návštevníkov
Park je určený výhradne na športovú a rekreačnú činnosť.
Zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom.
Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
Na všetky trávnaté plochy je zakázané vstupovať s motorovým vozidlom a bicyklom.
Do obecného parku je zakázané nosiť zdraviu nebezpečné predmety.
Každý návštevník je povinní udržiavať poriadok, triediť a vhadzovať odpad do smetných nádob, prípadne odniesť si odpad so sebou.
Používanie areálu je na vlastné riziko a za vzniknuté škody zodpovedá aktuálny užívateľ.
Každý návštevník je povinní rešpektovať zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas kľudu od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo