Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Park pri kostole

Menší park sa nachádza na Školskej ulici v areáli kostola Sv. Michala archanjela spolu s Farským úradom Bánov a cintorínom. Každý návštevník parku si môže prezrieť pamiatky drobnej sakrálnej architektúry, pamätník 100. výročia víťaznej bitky na území Bánova a lipu národnej slobody. Po dohode je možné navštíviť aj vnútorné priestory kostola. Pre návštevníkov je k dispozícii parkovisko pri zdravotnom stredisku.

Park pri kostole

Park pri kostole

Park pri kostole

Park pri kostole

Pokyny pre návštevníkov
Park je určený výhradne na duchovnú a relaxačnú činnosť.
Zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom v celom areáli.
Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
Zákaz vjazdu motorových vozidiel s výnimkou Farského úradu Bánov a Obecného úradu Bánov.
Do areálu je zakázané nosiť zdraviu nebezpečné predmety.
Každý návštevník je povinní udržiavať poriadok, triediť a vhadzovať odpad do smetných nádob, prípadne odniesť si odpad so sebou.
Každý návštevník je povinní správať sa tak, aby nenarúšal priebeh jednotlivých bohoslužieb.
Každý návštevník je povinní rešpektovať zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas kľudu od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo