Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Športovo-oddychová zóna na ulici J. Fučíka

Športovo-oddychová zóna sa nachádza na ulici J. Fučíka a vznikla na "hliníku" prevažne z iniciatívy občanov žijúcich v tejto lokalite. Areál ponúka športovú zónu, ktorej súčasťou je trávnatá plocha s futbalovým ihriskom a prírodnými mantinelmi, hernú zónu so šmýkačkou a hojdačkami ako aj oddychovú zónu s lavičkami na sedenie. 

Areál je každoročne dejiskom lokálneho Funduš festu, ktorého tradíciu vytvorili obyvatelia časti obce s názvom Funduše.

Oddychová zóna na ulici J. Fučíka

Oddychová zóna na ulici J. Fučíka

Oddychová zóna na ulici J. Fučíka

Oddychová zóna na ulici J. Fučíka

Pokyny pre návštevníkov
Športovo-oddychová zóna je určená výhradne na športovú a rekreačnú činnosť.
Zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom.
Zákaz konzumácie alkoholu a omamných látok.
Do športovo-oddychovej zóny je zakázané nosiť zdraviu nebezpečné predmety.
Na všetky trávnaté plochy je zakázané vstupovať s motorovým vozidlom.
Zákaz vstupu na horné plochy konštrukcií.
Zákaz hojdania v stoji a zákaz jazdy na šmýkačke v stoji.
Deti mladšie ako 6 rokov musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Každý návštevník je povinní udržiavať poriadok, triediť a vhadzovať odpad do smetných nádob, prípadne odniesť si odpad so sebou.
Používanie areálu je na vlastné riziko a za vzniknuté škody zodpovedá aktuálny užívateľ.
Každý návštevník je povinní rešpektovať zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas kľudu od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo