Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Renáta Cmarová

Materiálne účtovníctvo a správa majetku - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Mgr. Juraj Huslica

Správa majetku obce a zberných miest - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Miroslav Klobučník

KTB Bánov, s. r. o. - Obecné zastupiteľstvo, Hviezdoslavova 34, Bánov
Televízia Zobor - obec Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov
Obecná knižnica Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Helena Kramárová

Hlavný kontrolór obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )
Telefón: +421356571142
E-mail: hela1949@azet.sk

Ivana Kršáková

Sekretariát starostu obce, životné prostredie, podateľňa - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Jana Mazúchová

Pokladňa, dane a poplatky - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Bc. Matúš Ohrádka

Obecné kultúrne stredisko Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Erika Palacková

Účtovníctvo obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Eva Poláková

Matrika a evidencia obyvateľstva - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

PhDr. Miloš Rybár

Starosta obce Bánov - Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Ing. Marek Šimunek

Zástupca starostu obce Bánov - Obec Bánov
poslanec - Obecné zastupiteľstvo
predseda komisie - Obecné zastupiteľstvo

Zita Šimuneková

Personalistika a sociálna agenda - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Mgr. Oľga Švihoríková

Prednosta Obecného úradu Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Marián Zajíček

Správa obecných cintorínov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov
Mobil: +421903150002

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov