Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

"Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.“

Obec Bánov

Všeobecné informácie pre verejnosť.

"Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.“

Oznamujeme občanom, že dňa 7. apríla 2022 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom pre projekt „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.“. Počas mesiaca apríl prebiehali vytyčovacie, prípravné a geologické práce. V mesiaci máj 2022 sa postupne začnú výkopové práce na jednotlivých uliciach podľa harmonogramu prác. Dodávateľské spoločnosti budú budovať kanalizáciu etapovite a vo viacerých lokalitách obce súčasne. Občanov dotknutých ulíc budeme vždy informovať pred začiatkom výkopových prác na konkrétnych uliciach prostredníctvom komunikačných kanálov obce. Počas realizácie prác navštívia pracovníci dodávateľských spoločností majiteľov nehnuteľností a budú s nimi konzultovať umiestnenie prípojok a možnosti ich pripojenia. Občania budú k prípojkám podpisovať prípojkové karty so zakreslenou situáciou.

Pracovníci dodávateľských spoločností budú pracovať nepretržite 10 dní vždy od 7:00 hod. do 17:30 hod. (v mimoriadnych prípadoch do 18:00 hod.) s následnou 4 dňovou prestávkou. To znamená, že práce budú vykonávať aj počas niektorých víkendov. Výkopové práce budú realizované etapovite, to znamená po kratších úsekoch. Nestane sa, že by bola naraz rozkopaná celá ulica. Na konkrétnej ulici sa vždy vykope určitý úsek, uloží sa kanalizačné potrubie a následne sa pracovná jama zasype kvôli spevneniu a prechodnosti. Pri finalizácii väčších úsekov sa budú následne tieto zasypané pracovné jamy asfaltovať a spätne upravovať.

Počas realizácie celého diela v projekte „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ budú na dotknutých uliciach, v ktorých bude realizovaný výkop určité dopravné obmedzenia. Ulice však budú prejazdné aj počas realizácie prác. Na uliciach, v ktorých sa momentálne výkopové práce realizovať nebudú, ostanú bez dopravných obmedzení. Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa bude realizovať výkop, by nemali byť obmedzený na dobu viac ako je nevyhnutné pre uloženie kanalizačného potrubia. Zároveň žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas realizačných a výkopových prác na konkrétnej ulici, parkovali vozidlá vo dvoroch alebo tak, aby nebránili výkopovým prácam. Pracovníci dodávateľských spoločností v teréne budú občanom k dispozícii aj na konzultáciu v súvislosti s prípojkami a technickým riešením budúceho pripojenia nehnuteľností. Občania si môžu zriadiť prípojku až keď bude celé dielo vybudované a skolaudované.

Uvedomujeme si, že pre viacerých občanov budú tieto práce obmedzujúce a budú narúšať ich komfort. Zároveň však veríme, že spoločnými silami, vzájomným porozumením a spoluprácou zvládneme toto dielo úspešne vybudovať. Projekt „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.“ zlepší život nás všetkých.

Dátum vloženia: 18. 5. 2022 18:23
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2022 18:26
Autor: Matúš Ohrádka