Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2015

-

    

 Plán práce a termínov OR a OZ na II. polrok 2015

                       

Termíny:         Zasadnutia OR:                                Zasadnutia OZ:

                        19. augusta 2015                                26. augusta 2015

                        14. októbra 2015                                21. októbra 2015

                        2. decembra 2015                              9. decembra 2015

 

August:

 • Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ - Mgr. Peter Rácek
 • Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2015 - Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Správa o využiteľnosti KD za I. polrok 2015 - Mgr. Miloš Rybár
 • Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za I. polrok 2015 - Mgr. Denisa Slížová
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2015 - p. Helena Kramárová
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

Október:

 • Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ - Mgr. Peter Rácek
 • Správa o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r. 2015 - p. Jana Mazúchová
 • Správa o inkasácii TKO v r. 2015 - p. Veronika Šimuneková
 • Prerokovanie platu starostu
 • Návrh na zabezpečenie inventarizácie majetku obce - p. Erika Palacková, p. Eva Poláková
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

December:

 • Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ - Mgr. Peter Rácek
 • Správa o plnení rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za III. štvrťrok 2015 - Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2018- Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Návrh plánu práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2016
 • Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 - p. Helena Kramárová
 • Návrh plánu práce komisii OZ na rok 2016
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 29. 6. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2015 0:00
Autor: