Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 1. 2022

Zmluva č. 7/1000174020 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Školská 312/3

06/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

17. 1. 2022

Zmluva č. 7/1000174016 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - J.G.Tajovského

05/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

5. 1. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

02/2022

Neuvedené

Ján Kvasňovský

Obec Bánov

4. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

01/2022

480,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Vlasta SUCHANOVÁ, s.r.o.

Obec Bánov

22. 12. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Denný stacionár

64/2021

528,44 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

14. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenia odvozu odpadu

55/2021

77 045,26 EUR

Brantner NZ s.r.o

Obec Bánov

13. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

63/2021

Neuvedené

Mgr. Suchanová

Obec Bánov

9. 12. 2021

Zmluva o dielo - Denný stacionár Bánov

62/2021

19 080,00 EUR

K2 ateliér, s.r.o.

Obec Bánov

9. 12. 2021

Zmluva o dielo - Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov

61/2021

7 470,00 EUR

K2 - ART, s.r.o. Nitra

Obec Bánov

8. 12. 2021

Kúpna zmluva so zriadením práva vecného bremena

58/2021

1 120,00 EUR

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

8. 12. 2021

Dohoda č. 21/17/054/249 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ,,Chyť sa svojej šance"

60/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

6. 12. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve číslo 1/2018 o poskytované príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky 404 436 - ARRIVA Nové Zámky, a.s.

59/2021

132,84 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Obec Bánov

3. 12. 2021

Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu - Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov

57/2021

143 585,93 EUR

JANYX s.r.o. Vlčany

Obec Bánov

2. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Bánov - Rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa

56/2021

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Bánov

5. 11. 2021

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže B10

54/2021

Neuvedené

Ivana Kršáková

Obec Bánov

5. 11. 2021

Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru - garáže B10

53/2021

Neuvedené

Peter Bezák

Obec Bánov

5. 11. 2021

Zmluva o nájme bytu č. 1525/35

52/2021

Neuvedené

Eva Šereníková

Obec Bánov

5. 11. 2021

Dohoda o skončení nájmu bytu č. 1525/35

51/2021

Neuvedené

Peter Bezák

Obec Bánov

3. 11. 2021

Dohoda č. 21/17/010/40

50/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

12. 10. 2021

Zámenná zmluva

49/2021

Neuvedené

Mgr. Suchanová

Obec Bánov

12. 10. 2021

Nájomná zmluva Mgr. Suchanová

48/2021

138,00 EUR

Mgr. Suchanová

Obec Bánov

22. 9. 2021

Zmluva o dielo - Požiarna zbrojnica Bánov - stavebné úpravy

47/2021

9 996,10 EUR

STAVKON NZ s.r.o. Nové Zámky

Obec Bánov

20. 9. 2021

Nájomná zmluva za účelom umiestnenia zábavno-technického zariadenia

46/2021

1 000,00 EUR

Pavol Sameš

Obec Bánov

31. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služby - Ivan Šimunek

45/2021

Neuvedené

Ivan Šimunek

Obec Bánov

31. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 18.12.20218

44/2021

Neuvedené

Prospect, spol. s.r.o.

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-250 z 293