Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 3. 2022

Zmluva o prepojeí zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

25/2022

768,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda

Obec Bánov

14. 3. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zo dňa 16.1.2020 a Dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2020

24/2022

Bezodplatne

Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov

Obec Bánov

14. 3. 2022

Zmluva č. 9/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

23/2022

200,00 EUR

Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov

Obec Bánov

11. 3. 2022

Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

22/2022

1 000,00 EUR

Športovo strelecký klub

Obec Bánov

11. 3. 2022

Zmluva č. 6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

21/2022

2 000,00 EUR

Divadlo J.G.Tajovského

Obec Bánov

11. 3. 2022

Dohoda o zmene č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 1.12.2005 a Dohode o zmene č. 1 zo dňa 31.3.2011

20/2022

100,00 EUR

Mária Andrášiková

Obec Bánov

11. 3. 2022

Obnova verejného osvetlenia obce Bánov

19/2022

27 412,21 EUR

TOMLUX, s.r.o.

Obec Bánov

10. 3. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zo dňa 8.1.2020 a Dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2020

18/2022

Bezodplatne

OZ Kútik

Obec Bánov

10. 3. 2022

Zmluva č. 11/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

17/2022

200,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - oddiel cvičiacich žien

Obec Bánov

10. 3. 2022

Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

16/2022

800,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Tenisový klub

Obec Bánov

10. 3. 2022

Zmluva č. 4/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

15/2022

2 800,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Stolnotenisový oddiel

Obec Bánov

9. 3. 2022

Nájomná zmluva CJNZ/2022/1 - prenájom časti pozemku p.č. 89/1

14/2022

150,00 EUR

COOP Jednota Nové Zámky

Obec Bánov

9. 3. 2022

Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

13/2022

22 000,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Futbalový oddiel

Obec Bánov

9. 3. 2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2022

1 500,00 EUR

TJ Lokomotíva Bánov - Fitnes Aerobic Fanatic Club

Obec Bánov

24. 2. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 02/2022

11/2022

310,20 EUR

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.

Obec Bánov

23. 2. 2022

Dohoda o vzájomných právach a povinnostiach vo vzťahu k projektu ,,Denný stacionár Bánov"

10/2022

Neuvedené

Mgr. Martin Dananai

Obec Bánov

21. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

09/2022

Bezodplatne

NASES Trnava

Obec Bánov

6. 2. 2022

Zmluva o spolupráci a propagácii

08/2022

1 099,20 EUR

Novocentrum NZ a.s.

Obec Bánov

26. 1. 2022

Zmluva o transparentnom účte

07/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Bánov

24. 1. 2022

Zmluva o dielo - Vydanie časopisu pre samosprávy Žurnál z obcí

03/2022

1 410,00 EUR

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o.

Obec Bánov

19. 1. 2022

Kúpna zmluva č.04/2022 - Nákup oceľovej mostnej váhy s betónovým povrchom

04/2022

7 900,00 EUR

MS CONTROLL, s.r.o.

Obec Bánov

17. 1. 2022

Zmluva č. 7/1000174020 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Školská 312/3

06/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

17. 1. 2022

Zmluva č. 7/1000174016 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - J.G.Tajovského

05/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

5. 1. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

02/2022

Neuvedené

Ján Kvasňovský

Obec Bánov

4. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

01/2022

480,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr. Vlasta SUCHANOVÁ, s.r.o.

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 289