Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 51/003/22 - Municipálny úver - Univerzál

Dodatok č. 1

neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

25. 11. 2022

Dodatok č. 5 k Zmluve číslo 1/2018

78/2022

151,20 EUR

Obec Bánov

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

21. 11. 2022

Dodatok k Zmluve o servise a údržbe výpočtovej techniky a administrácii systému A.V.I.S

77/2022

250,00 EUR

EPICENTRUM SK s.r.o.

Obec Bánov

11. 11. 2022

Dohoda o zmene č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

76/2022

100,00 EUR

Eva Palacková

Obec Bánov

11. 11. 2022

Dohoda o zmene č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

75/2022

100,00 EUR

Ingrid Ďurinová

Obec Bánov

3. 11. 2022

Zmluva o vyhotovení diela - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Bánov

74/2022

14 960,00 EUR

OSTV, s.r.o.

Obec Bánov

3. 11. 2022

Darovacia zmluva - tabletové počítače

73/2022

Bezodplatne

Štatistický úrad SR

Obec Bánov

24. 10. 2022

Dohoda o urovnaní na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 23.10.2017

72/2022

Neuvedené

Miloslav a Jana Klučkoví

Obec Bánov

7. 10. 2022

Zmluva o grantovom účte

71/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

19. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

70/2022

1 680,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Bánov

22. 8. 2022

Nájomná zmluva za účelom umiestnenia zábavno-technického zariadenia

69/2022

1 500,00 EUR

Pavol Sameš

Obec Bánov

18. 8. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 51/004/22

68/2022

500 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

18. 8. 2022

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 51/003/22

67/2022

500 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

17. 8. 2022

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

66/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

12. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 07.04.2022 - Bánov - Rozšírenie kanalizácie II.,III. a IV. etapa

65/2022

Neuvedené

ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno

Obec Bánov

18. 7. 2022

Zmluva o výpožičke KRHZ-NR-VO-256-071/2022

64/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bánov

23. 6. 2022

Mandátna zmluva na dodávateľa elektrickej energie

63/2022

1 232,15 EUR

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Bánov

23. 6. 2022

Mandátna zmluva na dodávateľa zemného plynu

62/2022

1 420,20 EUR

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Bánov

14. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní odborných služieb-projekt kanalizácia

61/2022

22 350,00 EUR

kosťova s.r.o

Obec Bánov

13. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5/2022

60/2022

200,00 EUR

Obec Bánov

Slovenský zväz záhradkárov

9. 6. 2022

Zmluva na výkon stavebného dozoru

59/2022

77 940,00 EUR

VHVS s.r.o.

Obec Bánov

5. 5. 2022

Zmluva č. 1422 058 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

58/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bánov

29. 4. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke stravy

57/2022

4,10 EUR

Gastro DOM NZ, s.r.o.

Obec Bánov

29. 4. 2022

Dohoda o zmene č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 1524/22

56/2022

Neuvedené

Kamil Kozár

Obec Bánov

29. 4. 2022

Dohoda č. 22/17/054/110 - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2

55/2022

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 268