Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

VZN a zásady

Databáza všeobecne záväzných nariadení obce Bánov.

VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2022

Dátum: 9. 12. 2021

VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2022

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Dátum: 9. 12. 2021

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021

VZN obce Bánov č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 22. 9. 2021

VZN obce Bánov č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum: 3. 6. 2021

VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Dodatok č. 1/2021 k VZN obce Bánov o určení názvov ulíc v obci Bánov

Dátum: 3. 6. 2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN obce Bánov o určení názvov ulíc v obci Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov a centrá voľného času mimoé obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2021

Dátum: 18. 12. 2020

VZN č.1

Dodatok č. 1/2020 k VZN č.5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti Nitr.samospr.kraja na rok 2020

Dátum: 18. 12. 2020

Dodatok 1/2020

VZN obce Bánov č. 3 /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 3

VZN obce Bánov č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠK D a ŠJ

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 4

VZN obce Bánov č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2020

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 5

Zobrazené 11-20 z 99