Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN a zásady

Databáza všeobecne záväzných nariadení obce Bánov.

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum: 15. 12. 2022

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN obce Bánov č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2023

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2023.

VZN obce Bánov č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2022 o hazardných hrách

Dátum: 24. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 1/2022 o hazardných hrách.

VZN obce Bánov č. 4/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Bánov

Dátum: 10. 1. 2022

VZN obce Bánov č. 4/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Bánov. Prílohy: územie obce, symboly obce

VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2022

Dátum: 9. 12. 2021

VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2022

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Dátum: 9. 12. 2021

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021

VZN obce Bánov č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 22. 9. 2021

VZN obce Bánov č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov.

Zobrazené 11-20 z 106