Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN a zásady

Databáza všeobecne záväzných nariadení obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3 /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 3

VZN obce Bánov č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠK D a ŠJ

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 4

VZN obce Bánov č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2020

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 5

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2019

Dátum: 12. 12. 2019

Dodatok č. 1

VZN obce Bánov č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Dátum: 18. 11. 2019

VZN obce Bánov č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

VZN Obce Bánov o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 20. 6. 2019

VZN Obce Bánov o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2019

Dátum: 26. 11. 2018

-

Dodatok č. 5 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady

Dátum: 14. 12. 2017

-

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2018

Dátum: 14. 12. 2017

-

VZN Poskytovanie sociálnych služieb

Dátum: 5. 5. 2017

-

Zobrazené 21-30 z 102