Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 8. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 51/004/22

68/2022

500 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

18. 8. 2022

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 51/003/22

67/2022

500 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

17. 8. 2022

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

66/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bánov

12. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 07.04.2022 - Bánov - Rozšírenie kanalizácie II.,III. a IV. etapa

65/2022

Neuvedené

ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno

Obec Bánov

18. 7. 2022

Zmluva o výpožičke KRHZ-NR-VO-256-071/2022

64/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bánov

23. 6. 2022

Mandátna zmluva na dodávateľa elektrickej energie

63/2022

1 232,15 EUR

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Bánov

23. 6. 2022

Mandátna zmluva na dodávateľa zemného plynu

62/2022

1 420,20 EUR

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Bánov

14. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní odborných služieb-projekt kanalizácia

61/2022

22 350,00 EUR

kosťova s.r.o

Obec Bánov

13. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5/2022

60/2022

200,00 EUR

Obec Bánov

Slovenský zväz záhradkárov

9. 6. 2022

Zmluva na výkon stavebného dozoru

59/2022

77 940,00 EUR

VHVS s.r.o.

Obec Bánov

5. 5. 2022

Zmluva č. 1422 058 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

58/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bánov

29. 4. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke stravy

57/2022

4,10 EUR

Gastro DOM NZ, s.r.o.

Obec Bánov

29. 4. 2022

Dohoda o zmene č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 1524/22

56/2022

Neuvedené

Kamil Kozár

Obec Bánov

29. 4. 2022

Dohoda č. 22/17/054/110 - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2

55/2022

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Bánov

26. 4. 2022

Zmluva č. 68/2022 o poskytovaní finančného príspevku na realizáciu projektu ,,Pomoc a podpora rodinám pri zmierňovaní sociálnych následkov pandémie a zamedzovaniu nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov "

54/2022

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bánov

27. 4. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/53

53/2022

Neuvedené

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bánov

25. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb podpísanej dňa 5.12.2019

52/2022

575,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Bánov

19. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa

51/2022

Neuvedené

ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno

Obec Bánov

8. 4. 2022

Zmluva o dielo - Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa

50/2022

10 132 500,00 EUR

ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno

Obec Bánov

31. 3. 2022

Dohoda o zmene č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 1583/68

49/2022

Neuvedené

Irena Kršáková

Obec Bánov

31. 3. 2022

Dohoda o zmene č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestoroch

48/2022

138,02 EUR

Viliam Šimunek - FILKO

Obec Bánov

31. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 70149/2022

47/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

25. 3. 2022

Zmluva č. 7/1000179288 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

46/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

25. 3. 2022

Zmluva č. 7/1000179287 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

45/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

25. 3. 2022

Zmluva č. 7/1000179284 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

44/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 182