Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 10. 2023

Dohoda č. 23/17/010/81 uzatvorená podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi

85/2023

Neuvedené

Obec Bánov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

20. 10. 2023

Dohoda č. 23/17/054/547 uzatvorená podľa §54: Podpora udržania pracovných návykov

84/2023

Neuvedené

Obec Bánov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

20. 10. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III. a IV. etapa

83/2023

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Bánov

19. 10. 2023

Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca

82/2023

Neuvedené

Obec Bánov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

21. 9. 2023

Nájomná zmluva - Umiestnenie zábavno-technického zariadenia

81/2023

1 700,00 EUR

Obec Bánov

Pavol Sameš

19. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie - Oprava strechy na budove MŠ na ul. J. Hralu

80/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bánov

18. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.3/2023

79/2023

200,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov

Obec Bánov

12. 9. 2023

Dohoda o poskytnutí grantu č. SB-06-2023-07 - Rozprávkový zelený raj v školskom areáli Bánov

78/2023

2 700,00 EUR

Nadácia Ekopolis

Obec Bánov

30. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091DIR4-91-108

77/2023

83 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Bánov

10. 8. 2023

Zmluva č. 3/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie /zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov/

76/2023

Neuvedené

Brantner Nové Zámky, s.r.o,

Obec Bánov

10. 8. 2023

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

75/2023

1 055,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

7. 8. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122316469 - ČS Malinovského ul.

74/2023

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

7. 8. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122316440 - ČS Bernolákova ul.

73/2023

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

7. 8. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122316434 - ČS Nová ul.

72/2023

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

7. 8. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122316468 - ČS ul. J.Kráľa

71/2023

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bánov

28. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1526/41

70/2023

Neuvedené

Ivana Kršáková

Obec Bánov

28. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1523/11

69/2023

Neuvedené

Mária Bartovičová

Obec Bánov

28. 7. 2023

Dohoda o skončení nájmu bytu č. 1523/11

68/2023

Neuvedené

Veronika Bednáriková

Obec Bánov

28. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1523/13

67/2023

Neuvedené

Ivana Bodišová

Obec Bánov

14. 7. 2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

66/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Bánov

14. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1524/25

65/2023

Neuvedené

Ľubica Székelyová

Obec Bánov

14. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1525/32

64/2023

Neuvedené

Andrea Krištofová

Obec Bánov

14. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1523/15

63/2023

Neuvedené

Miriam Mazúchová

Obec Bánov

13. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1525/31

62/2023

Neuvedené

Adrián Brezík

Obec Bánov

13. 7. 2023

Zmluva č. 371/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

61/2023

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bánov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 288