Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Plán práce OZ a OR

Plán práce a termíny zasadnutí PS a OZ na I.polrok 2020

Dátum: 19. 12. 2019

Plán práce a termíny zasadnutí PS a OZ na I.polrok 2020

Plán práce a termíny zasadnutí PS a OZ na II.polrok 2019

Dátum: 23. 7. 2019

Plán práce a termíny zasadnutí PS a OZ na II.polrok 2019

Plán práce a zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2018

Dátum: 3. 1. 2018

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2017

Dátum: 3. 8. 2017

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2017

Dátum: 27. 12. 2016

-

Plán práce OR a OZ na II. polrok 2016

Dátum: 29. 6. 2016

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2016

Dátum: 26. 1. 2016

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2015

Dátum: 29. 6. 2015

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2015

Dátum: 28. 1. 2015

-

Plán práce a termínov zasadnutí OZ a OR na II. polrok 2014

Dátum: 20. 6. 2014

-

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2014

Dátum: 17. 12. 2013

-

Plán práce a termíny OR a OZ na II. polrok 2013

Dátum: 17. 7. 2013

-

Plán práce a termínov OR a OZ na I. polrok 2013

Dátum: 14. 12. 2012

-

Plán práce a termíny zasadnutí OZ a OR na II. polrok 2012

Dátum: 18. 6. 2012

-

Plán práce a termíny zasadnutí OZ a OR na I. polrok 2012

Dátum: 11. 1. 2012

-

Plán práce a termíny zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2011

Dátum: 1. 7. 2011

-

Plán práce a termíny zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2011

Dátum: 2. 2. 2011

-

Plán práce a termíny zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2010

Dátum: 27. 7. 2010

-

Plán práce a termíny zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2010

Dátum: 30. 12. 2009

-

Plán práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2009

Dátum: 21. 8. 2009

-

Plán práce a termíny zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2009

Dátum: 15. 12. 2008

-

Plán práce a termíny zasadnutí OR a OZ na r.2008

Dátum: 13. 12. 2007

-

Termíny a plán práce zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2007

Dátum: 28. 6. 2007

-

Plán práce hlavnej kontrolórky

Dátum: 23. 3. 2007

-

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2006

Dátum: 23. 3. 2007

-

Termíny a plán práce zasadnutí OR a OZ

Dátum: 21. 3. 2007

-

Účasť členov obecnej rady na zasadnutí

Dátum: 21. 3. 2007

-